لیست قیمت محصولات مورخ 1400/10/20

رديف

محصول

برند

مشخصات

واحد

قيمت واحد

(تومان)

1

بنر خام 8 اونس

FRN

بافت  500*300

متر مربع

-----

2

بنر خام 9 اونس

FRN

بافت 500*500

متر مربع

-----

3

بنر خام 10 اونس

FRN

بافت 500*300

متر مربع

-----

4

بنر خام دو طرفه

FRN

بافت 500*500

متر مربع

-----

5

فلکس 18 اونس

FRN

بافت 1000*500

متر مربع

-----

6

استیکر

FRN

140 گرم

متر مربع

-----

7

مقوای پشت طوسی

EASTERN DRAGON 

وزن و ابعاد مختلف

کیلو گرم

-----

8

مقوای دو رو        ( ایندر برد )

NINGBO

وزن و ابعاد مختلف

کیلوگرم

 -----


آدرس: میدان تجریش، خیابان فنا خسرو، پلاک 25، واحد 11

تلفن :
021-22714865
021-22731486

فکس :
021-22710571

پست الکترونیک:

frnbanner@gmail.com

عضویت در خبرنامه: